MED SAMLAD KRAFT
SKAPAR VI
HÅLLBAR ENERGI

Peter Albinson

Peter har 25 års erfarenhet från bransch- och regionutveckling inom etablerade svenska basindustrier som telekom, fordon och teko, men även inom mer snabbrörliga sektorer såsom media, turism och kultur. Han trivs att arbeta både som operativt ansvarig i projekt och processer men också som rådgivare. Stor erfarenhet finns av att jobba med dessa frågor i politiskt styrda organisationer och då ofta kopplat till forskning och akademi samt näringsliv, både på lokal men också på internationell nivå. Peters ledarskap bygger på att stötta till framgång och söka bred samverkan. Tidigare seniora projektledaruppdrag åt bl.a. PwC, SWECO och Boverket samt tillväxtansvarig/processledare för Västra Götalandsregionen/Sjuhärads kommunalförbund. Peter var en huvudperson i skapandet av EU-projektet ’Smart textiles’ för Borås Stad. Peters favoritcitat: ’Hur svårt kan det vara?’ Peters tre viktigaste ledord: tillsammans, mod, respekt.

Lars-Åke Eriksson

Han har en bred och djup erfarenhet som teknisk konsult inom olika sorters industriprojekt. Merparten av 38 år som konsult i ledande positioner inom energisektorn (olja, kol, gas, atom) och processindustrin, men även inom tillverkning, produktion och marknad. En visionär med båda fötterna på jorden, som har paraplyseende och som snabbt greppar system, strukturer och samband. Van att sitta som spindeln i nätet med många ’stakeholders’ runt sig. Han kan arbeta operativt i olika sorters projekt, i samtliga faser och på alla nivåer. Han sätter analys, planering, struktur och uppföljning i första rummet. Nämnas bör uppdrag åt Alstom Grid/Svenska kraftnät, Site Manager, Sydvästlänken Lyby. Alstom Power/Eesti Energia, Shale Oil Power Plant, Site manager. Areva/Ringhals 4, Installation coordinator, Steam generators and pressurizer change. SWECO/Pharmadule/Eli Lilly, Engineering, Procurement, Construction management Lars-Åkes favoritcitat: ’Ett välfyllt bankkonto är ett monument över allt det roliga du inte haft.’ Viktigaste ledord: positiv, respekt, proaktiv.

Kai Johansson

Kai kan närmast beskrivas som en senior företagsfilosof, en ’vision controller’ som sätter människan i centrum. Han har ett förflutet som bankman och förändringskonsult. Med sitt humanistiska perspektiv ställer han frågor med inifrån-perspektiv, som många undviker i dagens stressade och pressade samhälle. Vad är meningsfullt, vad är nödvändigt, vad är möjligt? -Låt oss genomföra det då! Han har under dryga 20 år utformat sitt koncept Eurowhy, ’Bilden av verkligheten’, som vill göra det möjligt och meningsfullt för människor att bo, verka och vistas på en specifik plats. Det är ett geografiskt ’change-management-system’ som ställer krav på teknik och ekonomi, för både den enskilda människans- och det gemensamma bästa. Med sin vishet blandar han lärdomar från historien med framtidshopp, för en bättre nutid i ständig förändring. -Kan ’jag’ bli ’vi’ med ’dom’? / -Kan ’dom’ bli ’vi’ med ’mig’? Favoritcitat: ’Kultur är att göra det osynliga synligt.’ Viktigaste ledord: sunt förnuft, ärlighet, mod.

Bert-Ola Jönsson

Han äger och driver RELEK Produktion AB, som utvecklar produkter för uppvärmning och säljer till företag i bland annat EL- och VVS-branschen främst i Skandinavien. RELEK levererar elutrustning som t.ex. elpatroner, elpannor och pannor för golvvärme, elkassetter, IR-värmare, nödströmsanläggningar, effektvakter mm. Bert-Ola har ett förflutet inom säkerhetsbranschen, där han var team- och produktchef för Falck Teknik Sverige under fem år. Han har en gedigen erfarenhet av övervakad larmöverföring i mobilnät, från SafeTel. Han blev årets företagare i Höör 2016, han är glad och positiv till sin natur, ser möjligheter där andra ser problem. Privat är Bert-Ola extra intresserad av personlig utveckling, hälsa och välmående. Favoritcitat: ’Framrutan är större än backspegeln.’ Viktigaste ledord: ärlig, nyfiken, omtänksam.

Christer Evensen

Christer är en passionerad innovatör och entreprenör som brinner för vatten, miljöteknik och förebyggande hälsa. Han har arbetat med innovativa teknologier i tidiga skeden i flera mångåriga utvecklingsprojekt. Likt en teknologi-scout har han ständigt scannat världsmarknaden på spetsteknologier inom vatten- och energisektorerna. Nu övergår han från att ha arbetat med andra uppfinnares teknologier till att utveckla banbrytande koncept i egen regi, tillsammans med likasinnade. Med Start-Up-bolagen Blue Mechanix AB ’Controlling the elements’ och Blue Biopower AB ’Clean power on demand’, lägger han nu med kollegor och partners grunden till en ny plattform med ren energi, för en bättre miljö och mer hållbar framtid. Christer har varit yrkesofficer i svenska Armén inom Trängtrupperna (underhållstjänst/transport/bränsle/ammunition). Som tidigare elitidrottare, militär- och civil landslagskytt (pistol), vet han vad fokus och målmedvetenhet betyder för att nå framgång. Favoritcitat: ’Allt är möjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid.’ Viktigaste ledord: nyfikenhet, sanning, kärlek.