ENERGI
SOM STYRS AV
NATURENS LAGAR

El är färskvara. El bör produceras på rätt plats, i rätt tid, med rätt utrustning. Blue Biopower levererar ren el vid behov.

ANVÄNDBAR REN ENERGI, EN BRISTVARA

Ren och prisvärd energi för alla är ett av FN:s viktigaste agendamål. För att skapa en hållbar jord, för alla, är det en utmaning som vi snarast måste lösa. Den centrala utmaningen är att energi inte kan skapas, den kan bara omvandlas. Så hur gör vi det bäst utan att slösa med resurser och förstöra vår gemensamma miljö?

 

Stora utmaningar för elbranschen och samhället:

-Lagring: El tillverkas i realtid och är svår att lagra på ett enkelt, praktiskt och ekonomiskt sätt.

-Leveranssäkerhet: Förnybara energislag som producerar utsläppsfri elektricitet dygnet runt är en bristvara på dagens elmarknad. Ökad elanvändning kräver ökad elproduktion, men vem/vilka har leveransansvaret och löser uppgiften?

-Effekt kontra kapacitet: Baskraften minskar då kärnkraften skall avvecklas och fossila bränslen (kol, olja och gas) fasas ut. Det gör samhället mer sårbart sett ur effektperspektivet, dvs elproduktionen som kan planeras och garanteras minskar avsevärt. I Sverige är vi bortskämda med en stabil tillgång på el, dygnet runt, året runt. Detta förändras snabbt i takt med att energilandskapet ritas om och byggs om. Samtidigt ökar elbehovet ständigt. Energimyndigheten förutspår att vindkraften fördubblas i Sverige till 2022 och att antalet solceller ökar kraftigt. Men vad händer när det är vindstilla eller mörkt/mulet väder?

(Källor: www.energimyndigheten.se, www.svenskakraftnat.se).

 

HÅLLBAR ELPRODUKTION

Blue Biopowers teknologi med ren molekylkraft från Ånga 2.0 bidrar till att lösa delar av dagens utmaningar genom en hållbar elproduktion via egenutvecklade och oberoende mikrokraftverk på gårdsnivå.
Några av fördelarna är:

– Ren el vid behov.

– Robust och småskalig elproduktion hos lantbrukare.

– Utsläppsfri el med stor flexibilitet.

Lantbrukaren kan använda elen själv och samtidigt dela med sig av överskottsel till stamnätet. Hjärtat i våra mikrokraftverk är vår egenutvecklade RACE-Reactor som drivs av vårt eget bränsle, Ånga 2.0. Enheten producerar el lokalt vid behov. (läs mer under Innovation).

Vattenmolekylen är unik. Väte och syre, kort och gott en naturligt överlägsen kombination för rent bränsle. Blue Biopower har genom kompetens och experiment gjort flera vetenskapliga upptäckter av speciella fenomen som används i Mikrokraftverken.

 

RÅVARAN H2O

Vatten: En råvara i överflöd. Vatten är jordens viktigaste och vanligaste råvara, enkel att erhålla då ca 70% av Jordens yta är vatten. Stora mängder finns dessutom lagrad i luftens fuktighet. Vatten består av Väte, som brinner, och Syre, som är nödvändigt för förbränning. Denna unika vätska borde därför vara högintressant i jakten på nya alternativ till fossila bränslen. Teamet som har grundat Blue Biopower AB är förundrade över att inte fler och större satsningar görs på att använda väte och syre i kombination som bränsle, speciellt i den rådande internationella klimatdebatten.

 

Vatten – Ett mysterium att utforska

Vattnets inre egenskaper är fortfarande mycket av ett mysterium, då denna vätska har hela 68 olika egenskaper som normalt ej hittas i andra vätskor. Några av världens absolut främsta forskare på vattnets fysik, professor Lars Pettersson och professor Anders Nilsson med kollegor har påvisat detta. De finns i Sverige på Stockholms Universitet.

 

ÅNGA STARTADE DEN INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN

Ånga som drev ångmaskiner lade grunden till den industriella revolutionen. Än idag är ånga en central faktor för välfärden då ånga används för huvuddelen av all världens elproduktion. I princip alla kraftverk (utom vattenkraftverken) producerar ånga som genererar elektricitet. Såväl atom-, kol-, gas-, som oljedrivna kraftverk är stora, dyra och ineffektiva vattenkokare.