REN EL VID BEHOV
= RACE REACTOR
+ ÅNGA 2.0

Mikrokraftverken från Blue Biopower producerar el oberoende av elnätet, där det behövs, när det behövs.

VÅR PLATTFORM

RACE-Reactorn frigör molekylkraft och producerar utsläppsfri el. RACE-Reactorn är ”hjärtat” i Blue Biopower´s egenutvecklade mikrokraftverk. Den driver en komplett teknisk lösning som levererar 30 kW avbrottsfri el efter behov. Lantbrukaren kan leverera överskottsel ut på det fasta elnätet mot ersättning, om han/hon så önskar. Reaktorn drivs säkert och utsläppsfritt på ett helt annorlunda sätt, långt ifrån den gamla vanliga metoden att driva stora dyra kraftverk med ångdrivna generatorer.

RACE är en akronym, en beskrivning av egenskaperna som reaktorn har i våra små kraftverk:

R står för Reliable/pålitlig. Driftsäker, enkel i sin konstruktion och har ett minimalt servicebehov.

A står för Affordable/prisvärd. Låga tillverknings-, drifts- och underhållskostnader då den är liten, kompakt och gjord av standardmaterial. Våra kunder erbjuds t.o.m. en extra inkomstkälla för att mata ut överskottsel på stamnätet.

C står för Clean/ren. RACE-Reaktorn har nollutsläpp. Den släpper inte ut några partiklar eller växthusgaser överhuvudtaget.

E står för Ecological/ekologisk.

Kraftverkets ingående delar skapar hållbar el, har ofarlig hantering av utrustning och bränsle före, under och efter drift. Ingen negativ inverkan på omgivning eller naturens kretslopp, och allt kan återvinnas.

RACE betyder också tävling eller lopp: Vi är också här för att vinna innovations-kapplöpningen som skall rädda miljön.

 

DEFINITION AV INNOVATION

En enskild upptäckt eller uppfinning övergår till att benämnas innovation först när den når ut till många människor och positivt påverkar en stor marknad. Vi brinner verkligen för det vi gör och här är vår definition på Innovation:

“Att genomföra en idé som löser en specifik utmaning och åstadkommer värde för kunden, företaget och samhället.”

 

Våra unika vattenmolekyler i Ånga 2.0 frigör sin inneboende kraft i en kontrollerad process som genererar elektricitet.

VÅRT BRÄNSLE, ÅNGA 2.0

Nästa generations ångkraft ger helt nya möjligheter som kan revolutionera elproduktionen. Blue Biopower´s team utvecklar nu färdigt ”Ånga 2.0”, som är drivmedlet i våra mikrokraftverk. Teknologi färdigställs för hållbar, flexibel och småskalig elproduktion. En komplett pilotanläggning beräknas vara i drift om drygt ett år. Av sekretess- och patentskäl kan vi inte gå in på tekniska detaljer här på hemsidan. Kontakta oss för ett möte om du är intresserad och vill samarbeta med oss. Vill du veta mer, vänligen sänd oss ett mail på info@bluebiopower.se, för att ta del av kommande nyheter.