FLEXIBEL ELPRODUKTION
MED NOLLUTSLÄPP
PÅ DIN GÅRD

Ren miljö och prisvärd energi är viktiga delar i ett gott liv, nu och för kommande generationer.

VAD GÖR VI?

Blue Biopower AB frigör molekylkraft och producerar hållbar elektricitet hos lantbrukare genom egenutvecklade mikrokraftverk. Överskottsel kan levereras ut på stamnätet och ger lantbrukaren en extra inkomstkälla.

VISION & MÅL

Vår vision är att bidra till en värld med ren och prisvärd energi till alla. Det gör vi genom att utveckla ny kompetens och teknologi som starkt bidrar till omställningen mot ett fossilfritt samhälle och en renare miljö. Målet är att vara en ledande aktör för hållbar, flexibel och småskalig elproduktion, på gårdsnivå hos lantbrukare på en internationell marknad.

 

Det är nödvändigt att vi vågar tänka och agera ”utanför boxen” för att skapa snabb positiv förändring i vår värld. Genom samarbete i pionjärsanda, sann naturvetenskap och intelligent ingenjörskonst skapar vi nya innovationer för en renare miljö och bättre gemensam framtid.

TEAM

Teamet består av ett gäng entusiastiska, drivna och målmedvetna personer med en stark vilja att göra skillnad. Kärntruppen har en blandad mix av erfarenhet, kompetens och kunskap som är viktiga för att nå de ambitiösa målen. Förutom teamet som beskrivs här finns ett gediget nätverk i bästa Trippel-helix-anda, dvs inom akademin, näringslivet och samhället.

BAKGRUND

Blue Biopower AB bildades hösten 2018 med syfte att skapa och leverera en hållbar lösning för småskalig elproduktion, till en global marknad. Projektet inleddes dock redan hösten 2010 som ett FoU-projekt med syfte att utveckla, skala upp och lansera ett förnybart bränsle bestående av väte och syre i kombination, benämnd Ohmasa-gas. Den var främst avsedd för drift av förbränningsmotorer i fordon. Samarbetet med den japanske uppfinnaren avbröts 2012 då riskkapitalister tog över projektet. Vi valde att kliva av och fortsätta helt i egen regi, med en effektivare och säkrare metod.